Ekonomik Büyüme Nedir? Büyümenin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

ekonomik büyüme nedir
ekonomik büyüme nedir, büyümenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir

2022 yılında tüm dünyanın gündeminde ekonomik terimler var. Enflasyon, resesyon, deflasyon, büyüme gibi kavramlar bunlardan bazıları. Biz bu içerikte büyüme konusuna odaklanacağız. Ekonomik büyüme nedir, ekonomik büyümenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir gibi sorular son dönemde gündemi meşgul ediyor. Malum ABD’nin iki çeyrek üst üste ekonomisinin daralması sonrası teknik anlamda resesyona girmesi büyümenin önemi bir kez daha ortaya çıkarmışken bu konulara değinmekte fayda var.

Ekonomik Büyüme Etkileri

Ekonomi bilimi oldukça geniş ve günümüzde olmazsa olmaz dallardan bir tanesidir. İçtiğimiz sudan, uykumuzun kalitesine kadar ekonomi bilimi çerçevesinde incelenebilir. Bununla birlikte birey, toplum ve devlet gibi kavramlarında oluşumunda ve yaşamında büyük rol oynamaktadır.

Ekonomi bilimi birçok temel yapıtaşına ayrılmakla beraber bu yapı taşlarını oluşturan kavramların incelenmesi, araştırılması ve bu kavramları üzerinden yapılan araştırmalar doğrultusunda gelişmektedir. Aynı zamanda kavramların doğru ve etkin kullanımı bireylerin toplumların ve ülkelerin ekonomisinde olumlu farklılıklar yaratabilir.

Özellikle ülke ekonomilerinin incelenmesi, planlanması ve politika geliştirilmesi aşamasında ‘’ büyüme ‘’ kavramı büyük rol oynamaktadır. Bu makalede büyüme kavramının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkilerinin detaylı bir şekilde açıklaması yapılmıştır.

Ekonomik Büyüme Nedir?

Finans piyasalarını takip edenler ekonomik verilerden en önemlileri arasında büyüme verisi lduğunu bilirler. Ekonomik takvimde bu veriler GSYİH olarak paylaşılır. Yani Gayrı Safi Yurtiçi Hasılaolarak tanımlanır. Ekonomik büyüme bir ülke içerisinde belli bir dönem üzerinden yapılan hesapları kapsayan bir kavramdır. Büyüme etkisi, ülke içerisinde yapılan üretim ve üretimde kullanılan kaynakların artması sonucunda ortaya çıkar.

  Piyasa Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır? PD/DD Oranı Ne Demek?

Her ne kadar üretim ve kaynak seviyesindeki artış olumlu bir etki gibi gözükse de bazı durumlarda büyüme etkisi ülke ekonomisine olumsuz sonuçlar doğurabilir ve ülkeyi tam anlamıyla bir ekonomik krize sürükleyebilir. Bu durumun yaşanmaması için büyümeyi destekleyen indikatörlerin iyi analiz edilmesi ve planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Büyüme aynı zamanda uluslararası bir kavram olduğundan dış piyasalarda yaşanan kırımlımlar ve küresel etki yaratabilecek ekonomik faaliyetler büyümeyi ciddi anlamda etkileyebilmektedir. Büyümenin olumlu ve olumsuz etkilerini tanımlarla ve örneklerle detaylı bir şekilde açıklayacak olursak;

Ekonomik Büyümenin Olumlu Etkileri

Ekonomik büyümenin pozitif yönde ilerlemesi, ülkedeki kaynakların kendine yeterliliğine üretim kapasitesinin, ülke içerisinden çıkarılan ham madde zenginliğiyle oluştuğunu söylemek oldukça mümkündür. Eğer bir ülke ham maddeyi dışardan almıyor ve ürettikleri kendi ihtiyaçlarını karşılıyorsa ekonomik büyümenin olumlu sonuçları da gözle görülebilir olacaktır.

Bu etkileri maddeler halinde açıklayacak olursak;

  • Üretimden elde edilen gelir birçok farklı sektöre yayılabilir.
  • Elde edilen gelir ile yeni üniversiteler ve okullar kurulabilir. Aynı zamanda hali hazırda bulunan üniversite ve okulların imkanları arttırılabilir. Böylece eğitim seviyesi yükseltilmiş olur.
  • Ülkedeki üretim aynı zamanda sağlık sektöründeki gelişmeleri destekler. Sağlık sektörü yurt dışı ile daha rahat bağlantılar yapabilir. Bunun yanında devlet hastanelerinin sayısı ve imkanları artar.
  • Günümüzde üretimin teknoloji tarafından desteklenmesi ve teknoloji üretiminin piyasalarda rekabetçi etkisi sayesinde ülkeler, kalkınma açısından güçlenebilir ve kendi teknoloji hacmini genişletebilirler.

Ekonomik Büyümenin Olumsuz Etkileri

Her yılın sonunda haberlerde hemen hemen her ülkenin büyüdüğünü görmek mümkündür. Ancak bazı durumlarda bu büyüme olumlu bir kavram olarak görülmez. Bir ülkenin üretim hacminin artmasıyla elde ettiği büyüme ülke ekonomisinin iyiye gittiği anlamına gelmez. Bunun sebebi üretim her ne kadar fazla olsa da eğer üretim dışarıdan alınan mal ve hizmet ile destekleniyorsa bu olumsuz bir büyümeyi ifade edecektir. Ekonomik büyümelerin olumsuz etkilerini maddeler halinde açıklayacak olursak;

  • Öncelikle üretimi arttırmak ve desteklemek amaçlı devletler dışarıdan ham madde ve hizmet alıyorsa bu durum dış borcun artmasına sebep olabilir.
  • Dış borcun artması ülkede yaşanabilecek enflasyon değerini yükseltecektir.
  • Ekonomik büyümeni olmaması halinde yani ekonomide daralma yaşanması halinde resesyon riski ortaya çıkar.
  • Enflasyonun etkisiyle birlikte faiz oranlarında ve döviz kurunda yaşanabilecek dengesizlik ülke ekonomisini negatif etkileyebileceklerdir.
  • Döviz kurunun artmasıyla birlikte üretici pahalıya mal almak istemeyeceğinden ucuz ve kalitesiz mallarla üretim yapacak ve üretimin kalitesi ve güvenirliliği giderek düşecektir.
  • Son olarak tam tersi bir durumdan söz etmek isteriz. Ekonomik büyümenin olumlu yönde aşırı artışı ve bununla gelebilecek yüksek refah düzeyi ülke içerisinde yaşayan bireylerin rahatlamasına ve ülkedeki bireylerin çalışmamasına sebep olabilmektedir. Bu durum tarihte Amerika gibi ekonomik yönden gelişmiş bir ülkede yaşanmış ve Amerika 1 sene süren aşırı bir ekonomik krize maruz kalmıştır.
  Kredi Kartları İle İlgili Dikkat Etmeniz Gerekenler

Türkiye Ekonomisi Büyüyor mu Yoksa Küçülüyor mu?

Pandemi sonrasında ülkemizde ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar başg österdi. Bunlardan en büyüğü enflasyon. Çünkü TÜİK rakamlarına göre ülkemizde enflasyon oranı %79 seviyesine yükselmiş durumda. ENAG rakamları ise enflasyonun %150’leri aştığını gösteriyor. Buna karşın Türkiye’nin büyümeden tavz vermediğini söylemekte fayda var.

ABD ekonomisi 2022 yılında 2 çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girdi. Türkiye ekonomisi ise büyümeye devam etti. Ancak ekonomide tek gösterge GSYH verilerinden ibaret değil. Bu nedenle halk ciddi sıkıntılar çekerken yaşanan bir büyüme var Türkiye’de. İhracatçı kesin cebini dolduruyor ve büyümeden payını en net alan taraf ihracatçılar. Ancak sabit gelirli, maaşlı çalışanlar ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktalar. Bu da bize ekonomik büyümenin sokaktaki vatandaşın refah gücünü olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

Ekonominin önemli konularından bir tanesidir büyüme verisi. İktisat, işletme, ekonomi gibi bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Sizlerde ekonomik kavramlara ilgi duyuyorsanız, bu bölümdeki çalışma olanaklarını merak ediyorsanız ekonomi bölümü ile ilgili hazırladığımız makaleye bakabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*